مهر حضرت عباس - اینفوسلامت
مهر حضرت عباس
بيمارستان

visibility ۳۷۲

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

خیابان کوهسنگی- میدان الندشت - سایر تلفن ها  - ۳۸۴۲۷۰۱۲ - ۳۸۴۲۷۰۱۳ - ۳۸۴۲۷۰۱۴

۰۵۱ - ۳۸۴۲۷۰۱۱

کودکان و اطفال
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
چشم
nicu
همودیالیز
جراحی مغز و اعصاب
آنژیوگرافی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی زیبایی