مهرگان - اینفوسلامت
مهرگان
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۴ - ۳۲۲۲۰۲۱۰

visibility ۲۷۳

بازدید

کرمان - کرمان

خیابان ابوحامد (شهید کامیاب) - روبروی اداره اوقاف- بیمارستان مهرگان

۰۳۴ - ۳۲۲۲۰۲۱۰

بخش نوزادان
icu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
nicu
زنان و زایمان
داخلی
ترمیمی