فاطمه الزهرا (س) - اینفوسلامت
فاطمه الزهرا (س)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۵۲۸۲۲۵۱۴

visibility ۳۲۲

بازدید

فارس - مهر

فلکه شهدا 

۰۷۱ - ۵۲۸۲۲۵۱۴

زایشگاه
جراحی عمومی
اتاق عمل
سوانح