مهر پویای گیل - اینفوسلامت
مهر پویای گیل
پلی کلینیک
  • تماس

  • ۰۱۳ - ۳۳۷۶۴۲۶۱
  • ۰۱۳ - ۳۳۷۵۵۳۵۳

visibility ۱۲۲

بازدید

گیلان - رشت

بلوارشهیدانصاری - خیابان ارشاد - موسسه مهر

۰۱۳ - ۳۳۷۶۴۲۶۱ - ۳۳۷۵۵۳۵۳

زنان
بخش زنان
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
ناباروری
بخش نازایی
IVF
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
زنان و زایمان
نازایی و لقاح مصنوعی
زایمان بدون درد
IUI
IO ( تحریک تخمک گذاری )
ICSI ( میکرو اینجکشن )
اسپرموگرام