میلاد - اینفوسلامت
میلاد
بيمارستان

visibility ۳۲۵

بازدید

تهران - تهران

بزرگراه همت - جنب برج میلاد

۰۲۱ - ۸۲۰۳۹

کودکان و اطفال
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
post ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
جراحی قلب
nicu
جراحی مغز و اعصاب
ژنیکولوژی
زنان و زایمان
داخلی
جراحی مردان