شهید مباشر کاشانی - اینفوسلامت
شهید مباشر کاشانی
کلینیک

visibility ۶۴۹

بازدید

همدان - همدان

خیابان مهدیه

۰۸۱ - ۳۸۲۶۵۰۱۳ - ۳۸۲۶۲۲۴۷

اورژانس
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
داخلی
جراحی ریه