شهیدان مبینی - اینفوسلامت
شهیدان مبینی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۱ - ۴۴۲۳۸۱۰۰-۵

visibility ۲۵۵

بازدید

خراسان رضوی - سبزوار

خیابان کاشفی شمالی

۰۵۱ - ۴۴۲۳۸۱۰۰-۵

اورژانس
جراحی عمومی
اتاق عمل
nicu
بلوک زایمان
رادیولوژی
سونوگرافی