شهید مدرس  - اینفوسلامت
شهید مدرس
بيمارستان

visibility ۳۰۵

بازدید

تهران - تهران

انتهای خیابان سعادت آباد - تقاطع بزرگراه یادگار امام و سعادت آباد

۰۲۱ - ۲۲۰۷۴۰۸۷-۹۸

ccu
قلب و عروق
جراحی عمومی
جراحی قلب
کلیه ( نفرولوژی )
جراحی توراکس
جراحی پلاستیک