مفرح - اینفوسلامت
مفرح
بيمارستان

visibility ۳۴۸

بازدید

تهران - تهران

یاخچی آباد-اتوبان تند گویان-پل بصیر-میدان بهمنیار-خیابان بهمنیار

۰۲۱ - ۵۵۳۱۱۹۲۵-۳۱

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
دیالیز
بلوک زایمان
زنان و زایمان
داخلی