محمدرسول الله(ص)  - اینفوسلامت
محمدرسول الله(ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۵۲۶۷۴۵۷۰

visibility ۳۹۳

بازدید

اصفهان - مبارکه

صفاییه- محله۵- بلوار امام خمینی- بلوار رسالت- بیمارستان محمد رسول الله(ص) - سایر تلفن ها ۵۲۶۷۴۵۶۵ -۵۲۶۷۲۲۲۲

۰۳۱ - ۵۲۶۷۴۵۷۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی