مشیر (دکتر پرهیزگار)  - اینفوسلامت
مشیر (دکتر پرهیزگار)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۱ - ۳۲۲۹۷۴۹۵

visibility ۳۸۵

بازدید

فارس - شیراز

فلکه گاز- ابتدای خیابان ابریشمی

۰۷۱ - ۳۲۲۹۷۴۹۵

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم