شهید سید مصطفی خمینی - اینفوسلامت
شهید سید مصطفی خمینی
بيمارستان

visibility ۳۱۳

بازدید

تهران - تهران

خیابان فلسطین - خیابان ایتالیا

۰۲۱ - ۸۸۹۶۶۱۳۱-۹

بخش زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
icu
ccu
nicu
آنژیوگرافی
زنان و زایمان