نبی اکرم (ص) - اینفوسلامت
نبی اکرم (ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

visibility ۳۰۸

بازدید

آذربایجان غربی - اشنویه

میدان انقلاب - بیمارستان نبی اکرم

۰۴۴ - ۴۴۶۲۲۳۰۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی