نکوئی - هدایتی - اینفوسلامت
نکوئی - هدایتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۰۶۱

visibility ۵۰۳

بازدید

قم - قم

خیابان آذر - میدان نکویی

۰۲۵ - ۳۷۲۱۱۰۶۱

اورژانس
icu
ارتوپدی
روانپزشکی
سوختگی
جراحی عمومی
اتاق عمل
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
ترمیمی