نور و علی اصغر  - اینفوسلامت
نور و علی اصغر
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۲۲۲۱۲۷-۳۴

visibility ۲۸۲

بازدید

اصفهان - اصفهان

هشت بهشت- خیابان استانداری- فاکس : ۳۲۲۲۲۲۵۵

۰۳۱ - ۳۲۲۲۲۱۲۷-۳۴

اورژانس
ccu
اورولوژی
پیوند کلیه
قلب و عروق
روانپزشکی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
مسمومیت
دیالیز
اتاق عمل
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
آنژیوگرافی