نور نجات  - اینفوسلامت
نور نجات
بيمارستان

visibility ۳۲۳

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

خیابان حافظ

۰۴۱ - ۳۳۳۵۸۴۲۶

icu
ccu
اورولوژی
قلب و عروق
جراحی عمومی
جراحی قلب
جراحی توراکس
زنان و زایمان
نوار قلب