ام لیلا - اینفوسلامت
ام لیلا
بيمارستان

visibility ۲۳۶

بازدید

هرمزگان - بندر عباس

بلوار امام خمینی- نایبند شمالی- پشت آستان سید مظفر

۰۷۶ - ۳۳۳۳ ۳۳۳۹

کودکان و اطفال
اورژانس
icu
ccu
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
تخت زایمان
زنان و زایمان
داخلی
post icu