امید - اینفوسلامت
امید
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۶۶۷۰۶۱۶۱_۴

visibility ۳۲۷

بازدید

تهران - تهران

خیابان ولیعصر- چهارراه امیراکرم- خیابان نوفل لوشاتو- جنب سازمن اوقاف

۰۲۱ - ۶۶۷۰۶۱۶۱_۴

بخش زنان
icu
ccu
جراحی عمومی