زعیم - اینفوسلامت
زعیم
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ -  ۳۶۴۴۲۰۰۱

visibility ۲۷۴

بازدید

تهران - پاکدشت

کیلومتر ۱۸جاده خاوران - پاکدشت- بعد از خاتون آباد

۰۲۱ -  ۳۶۴۴۲۰۰۱