پارس - اینفوسلامت
پارس
بيمارستان

visibility ۵۲۴

بازدید

فارس - شیراز

خیابان قصرالدشت - سه راه برق

۰۷۱ - ۳۲۳۳۶۰۰۶

کودکان و اطفال
اورژانس
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
چشم
تالاسمی