پارسا - اینفوسلامت
پارسا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۱ - ۵۵۳۶۹۷۲۴

visibility ۳۲۱

بازدید

تهران - تهران

انتهای خیابان ولی عصر- نرسیده به میدان راه آهن - ایستگاه دلبخواه

۰۲۱ - ۵۵۳۶۹۷۲۴

بخش نوزادان
icu
ccu
جراحی عمومی
اعصاب و روان
زنان و زایمان