پاستور نو  - اینفوسلامت
پاستور نو
بيمارستان

visibility ۴۸۲

بازدید

تهران - تهران

خیابان شهید بهشتی- خیابان احمد قصیر (بخارست)- نبش خیابان هشتم

۰۲۱ - ۸۸۷۳۴۵۵۱-۷

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
جراحی عمومی
اعصاب و روان
زنان و زایمان
داخلی