پیامبران  - اینفوسلامت
پیامبران
بيمارستان

visibility ۳۲۳

بازدید

تهران - تهران

میدان دوم صادقیه - بلوارآیت الله کاشانی - بلوار اباذر

۰۲۱ - ۴۴۰۷۹۱۳۱-۴۱

زنان
بخش مردان
کودکان و اطفال
زایشگاه
قلب و عروق
مراقبت های ویژه
اعصاب و روان
VIP