پیامبر اعظم (ص) - اینفوسلامت
پیامبر اعظم (ص)
بيمارستان

visibility ۲۹۰

بازدید

هرمزگان - قشم

شهرک نریمان - جنب آب شیرین کن - نرسیده به پدافند هوایی

۰۷۶ - ۳۵۲۱ ۲۵۳۰

زنان
کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
اتاق عمل
بلوک زایمان
داخلی