روانپزشکی ایران (صفوی) - اینفوسلامت
روانپزشکی ایران (صفوی)
بيمارستان

visibility ۲۹۶

بازدید

تهران - تهران

کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج- جنب ورودی اتوبان آزادگان شمال- پشت پارکینگ شهید تندگویان- مرکز روانپزشکی ایران

۰۲۱ - ۴۴۵۰۳۳۹۵-۹

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس
بخش بستری کوتاه مدت ترک الکل