قدس - اینفوسلامت
قدس
درمانگاه

visibility ۲۵۵

بازدید

سایر موارد

درمانگاه قدس واحد پزشكي تهران در غرب شهر تهران

تهران - تهران

شهرك قدس ٬ فاز ۶ ٬ انتهای بلوار ایوانكی غربی

۰۲۱ - ۸۸۰۷۸۳۸۸

زنان
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
جراحی عمومی
داخلی
اطفال