آیت الله هاشمی رفسنجانی - اینفوسلامت
آیت الله هاشمی رفسنجانی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۵۸ - -

visibility ۲۸۴

بازدید

خراسان شمالی - شیروان

-

۰۵۸ - -

مراقبت های ویژه
بستری
رادیولوژی
پاتولوژی