شهید رجائی - اینفوسلامت
شهید رجائی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۷۴ - ۲۲۲۴۷۱۱
  • ۰۷۴ - ۲۲۲۴۸۱۱

visibility ۲۵۳

بازدید

کهگیلویه و بویراحمد - گچساران

خیابان بلادیان - میدان پرستار -بیمارستان شهید رجایی

۰۷۴ - ۲۲۲۴۷۱۱ - ۲۲۲۴۸۱۱

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
icu
ccu
جراحی زنان (ژنیکولوژی)
دیالیز
اتاق عمل
nicu
تالاسمی
سوانح
جراحی مغز و اعصاب
داخلی