شهید رجائی - اینفوسلامت
شهید رجائی
بيمارستان

visibility ۲۳۵

بازدید

فارس - شیراز

بلوار شهید چمران - نرسیده به بلوار نیایش

۰۷۱ - ۳۶۳۶ ۴۰۰۱

اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
post ccu
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
جراحی مغز و اعصاب
جراحی پلاستیک
بستری
داخلی