رسول اکرم (ص) - اینفوسلامت
رسول اکرم (ص)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۵۴۴۹۴۹۰

visibility ۲۳۹

بازدید

گلستان - کلاله

جنب میدان الغدیر

۰۱۷ - ۳۵۴۴۹۴۹۰

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
کلیه و مجاری ادرار
ارتوپدی
عفونی
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
nicu
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی