رضوی - اینفوسلامت
رضوی
بيمارستان

visibility ۲۴۶

بازدید

خراسان رضوی - مشهد

بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم،

۰۵۱ - ۳۶۶۶۸۸۸۸

اورولوژی
پیوند کلیه
کلیه و مجاری ادرار
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی قلب
انکولوژی
هماتولوژی
کلیه ( نفرولوژی )
ناباروری
جراحی مغز و اعصاب
بخش نازایی
بخش بیماران سرطانی (کموتراپی)
جراحی سرطان
نوار عصب و عضله
کلینیک
نازایی و لقاح مصنوعی
جراحی کلیه
نوار مغز
نوار قلب
کلیه ( نفرولوژی ) اطفال
مغز و اعصاب کودکان
قلب اطفال