رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۶۱ - ۳۳۳۵۹۳۵-۷

visibility ۲۷۴

بازدید

خوزستان - اهواز

امانیه- خیابان فلسطین- روبروی فرمانداری-بیمارستان رازی - كد پستی : ۶۱۹۶۵۱۴۹۴۱ - سایر تلفن ها و ۱-۳۳۳۳۰۵۰

۰۶۱ - ۳۳۳۵۹۳۵-۷

بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
ارتوپدی
عفونی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
زنان و زایمان
داخلی