رازی  - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۸۳۶۷۹۹۶

visibility ۲۹۷

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

بلوار شهید بهشتی- پشت بیمارستان طالقانی

۰۸۳ - ۸۳۶۷۹۹۶

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu