رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

visibility ۳۳۳

بازدید

آذربایجان شرقی - مرند

خیابان امام- بیمارستان و زایشگاه رازی مرند

۰۴۱ - ۴۲۲۲۲۴۵۵

کودکان و اطفال
اورژانس
ccu
گوش و حلق و بینی
ارتوپدی
جراحی عمومی
چشم
زنان و زایمان
داخلی