رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۸ - ۳۳۲۴۱۱۳۳

visibility ۲۹۰

بازدید

قزوین - قزوین

خیابان شهید بابایی

۰۲۸ - ۳۳۲۴۱۱۳۳

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
اورژانس
icu
ccu
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
قلب و عروق
ارتوپدی
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
پیوند چشم
پست پارتوم
تخت زایمان
جراحی مغز و اعصاب
سزارین
زنان و زایمان
داخلی