رازی - اینفوسلامت
رازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۳۸۰۴۴۸۶-۹ 

visibility ۲۷۰

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

بلوار شهید باکری (ائل گلی)

۰۴۱ - ۳۳۸۰۴۴۸۶-۹ 

اورژانس
اورولوژی
روانپزشکی