رسالت (چالشتر) - اینفوسلامت
رسالت (چالشتر)
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۸ - ۳۲۳۲۲۴۰۰

visibility ۲۸۹

بازدید

چهارمحال و بختیاری - شهرکرد

کیلومتر ۵ جاده شهرکرد _ سامان

۰۳۸ - ۳۲۳۲۲۴۰۰

اتاق عمل
چشم