ساعی - اینفوسلامت
ساعی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۳۲۴۸۰۷۷

visibility ۲۹۵

بازدید

اصفهان - خمینی‌شهر

خیابان مطهری - روبروی جهاد سازندگی

۰۳۱ - ۳۲۴۸۰۷۷

ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
عفونی
post ccu
دیالیز
داخلی