سجاد - اینفوسلامت
سجاد
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۸۳ - ۳۷۲۵۳۶۰۷

visibility ۲۳۹

بازدید

کرمانشاه - کرمانشاه

خیابان بهار - بیمارستان سجاد

۰۸۳ - ۳۷۲۵۳۶۰۷

اورژانس
گوش و حلق و بینی
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
جراحی فک و صورت
چشم
(اتاق درد) لیبر
پست پارتوم
تخت زایمان
آی سی یو جنرال
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان