صارم - اینفوسلامت
صارم
بيمارستان

visibility ۳۴۴

بازدید

تهران - تهران

شهرک اکباتان - انتهای فاز ۳  

۰۲۱ - ۴۴۶۷۰۸۸۸

کودکان و اطفال
بخش نوزادان
زایشگاه
icu
ccu
IVF
مراقبت های دارویی
post nicu
زنان و زایمان