ساسان - اینفوسلامت
ساسان
بيمارستان

visibility ۳۱۰

بازدید

تهران - تهران

میدان ولی عصر - بلوار کشاورز- بعد از چهار راه فلسطین 

۰۲۱ - ۸۸۹۶۵۱۷۰

بخش نوزادان
icu
ccu
کلیه و مجاری ادرار
قلب و عروق
ارتوپدی
روماتولوژی
جراحی عمومی
همودیالیز
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
جراحی مغز و اعصاب
زنان و زایمان
ترمیمی