صیاد شیرازی - اینفوسلامت
صیاد شیرازی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۱۷ - ۳۲۲۵۱۵۰۲

visibility ۳۰۳

بازدید

گلستان - گرگان

بلوار شهید صیاد شیرازی

۰۱۷ - ۳۲۲۵۱۵۰۲

بخش نوزادان
اورژانس
زایشگاه
icu
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
عفونی
روماتولوژی
داخلی غدد (آندوکراینولوژی)
post ccu
جراحی عمومی
دیالیز
اتاق عمل
هماتولوژی
(اتاق درد) لیبر
nicu
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
کلیه ( نفرولوژی )
پست پارتوم
تخت زایمان
پریناتولوژی ( حاملگی پر خطر،طب مادر و جنین)
زنان و زایمان
داخلی