خیریه صدیقه زهرا (س) - اینفوسلامت
خیریه صدیقه زهرا (س)
بيمارستان

visibility ۲۷۳

بازدید

تهران - تهران

شهر ری - دولت آباد -بلوار قدس

۰۲۱ - ۳۳۷۵۴۸۲۵-۷

اورژانس
icu
ccu
دیالیز
اتاق عمل
بلوک زایمان
فیزیوتراپی
بستری
دندانپزشکی
رادیولوژی
سنگ شکن برون اندامی