شفا - اینفوسلامت
شفا
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۲۸۲۰۲۰۵
  • ۰۴۱ - ۳۲۸۴۲۶۲۲

visibility ۳۵۱

بازدید

آذربایجان شرقی - تبریز

مابین میدان قونقا و چهار راه نادر

۰۴۱ - ۳۲۸۲۰۲۰۵ - ۳۲۸۴۲۶۲۲

کودکان و اطفال
اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی
جراحي ارتوپدي و ستون فقرات
جراحی گوش و حلق و بینی
نوار مغز
مغز و اعصاب