شهید بهشتی  - اینفوسلامت
شهید بهشتی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۳۷۲۵۴۵۵۵

visibility ۳۶۷

بازدید

آذربایجان شرقی - مراغه

خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی- کدپستی: ۵۵۱۳۹۶۵۸۹۵

۰۴۱ - ۳۷۲۵۴۵۵۵

اورژانس
گوش و حلق و بینی
جراحی عمومی
زنان و زایمان