شهید مدنی  - اینفوسلامت
شهید مدنی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۴ - ۳۶۲۵۳۲۲۲

visibility ۳۶۵

بازدید

آذربایجان غربی - خوی

میدان ولیعصر - بیمارستان شهید مدنی

۰۴۴ - ۳۶۲۵۳۲۲۲

اورژانس
icu
ccu
داخلی اعصاب (نورولوژی)
قلب و عروق
روانپزشکی
عفونی
روماتولوژی
دیالیز
داخلی کبد و گوارش
داخلی ریه
شیمی درمانی
تالاسمی
داخلی