شهید حاجی زاده - اینفوسلامت
شهید حاجی زاده
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۳۵۵۰۴۱۱-۳۳۵۵۰۴۰۲

visibility ۳۰۶

بازدید

البرز - کرج

فاز ٤ مهرشهر-بولوار گلها - خیابان ابراهیم بیگی- خیابان ٤٠٧ شرقی - پذیرش ٣٣٥٠٦٠٩٠- ٣٣٥٠٤٧٠٧ - ٣٣٥٢٠٠٩

۰۲۶ - ۳۳۵۵۰۴۱۱-۳۳۵۵۰۴۰۲