شهید مدنی - اینفوسلامت
شهید مدنی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۴۱ - ۲۴۲۲۸۸۸۸

visibility ۳۲۵

بازدید

آذربایجان شرقی - آذرشهر

خیابان امام خمینی-روبروی شهرک شهید مدنی - فاکس:۲۴۲۲۲۰۰۶

۰۴۱ - ۲۴۲۲۸۸۸۸

کودکان و اطفال
اورژانس
جراحی عمومی
زنان و زایمان
داخلی