شهید مدنی - اینفوسلامت
شهید مدنی
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۲۶ - ۳۴۴۲۷۰۰۱-۳

visibility ۳۳۰

بازدید

البرز - کرج

بلوار ماهان - میدان شهید مدنی - مرکز آموزشی درمانی شهیدمدنی

۰۲۶ - ۳۴۴۲۷۰۰۱-۳

اورولوژی
ارتوپدی
جراحی عمومی
اتاق عمل
چشم
جراحی مغز و اعصاب
ترمیمی
جراحی مردان