شهید مدرس - اینفوسلامت
شهید مدرس
بيمارستان
  • تماس

  • ۰۳۱ - ۴۲۲۳۳۳۳۶

visibility ۳۱۳

بازدید

اصفهان - نجف‌آباد

گلدشت- روبروی کارخانه کاشی اصفهان

۰۳۱ - ۴۲۲۳۳۳۳۶

بخش زنان
بخش مردان
اورژانس